Muzeum morskie w Lizbonie

muzeum morskie w Lizbonie

Dzisiejsza Portugalia czerpie garściami z dziedzictwa minionych wieków. Jest bezpośrednią spadkobierczynią dorobku królestwa, które w czasach odrodzenia stało na czele potężnej floty gwarantującej panowanie w licznych koloniach na wszystkich kontynentach znanego świata. Hołd władcom, odkrywcom, badaczom, politykom, a także zwykłym żeglarzom postanowiono złożyć w instytucji o nazwie Museu de Marinha położonej na terenie dzielnicy Belem, którą kilkaset lat temu mijały statki wypełnione po brzegi drogocennymi przyprawami.

Muzeum Sztuki Antycznej w Lizbonie

muzeum-sztuki-antycznej

Jak każda europejską stolica, także Lizbona posiada ogromną ilość zbiorów sztuki, udostępnionych dla milionów turystów odwiedzających w ciągu roku miasto u ujścia Tagu. Jednym z najważniejszych miejsc dla wielbicieli historii na mapie Lizbony jest Museu Nacional de Arte Antiga, gromadzące dzieła powstałe od średniowiecza do XIX wieku. Na terenie muzeum znajduje się ponad 40 tys. eksponatów, a za najważniejszy z nich uznawany jest wspaniały tryptyk „Kuszenia świętego Antoniego” autorstwa Hieronima Boscha.

Muzeum Gulbenkiana w Lizbonie – największa kolekcja sztuki w Portugalii

Trudno sobie współcześnie wyobrazić o ile uboższe w dzieła sztuki byłyby galerie i muzea, gdyby nie postacie filantropów i mecenasów sztuki. Na terenie Portugalii jedną z takich postaci był ormianin Calouste Gulbenkian. Po jego śmierci, fundacja spełniła ostatnie życzenie swojego założyciela o przeznaczeniu fortuny na opiekę nad eksponatami światowych artystów.